ทีมของเรา

เราคือผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ด้านการก่อสร้างของประเทศไทยมากว่า 20 ปี
ด้วยทีมงาน กรรมการบริหาร วิศวกร หัวหน้านักออกแบบที่ปรึกษา เต็มรูปแบบ เรามุ่งมั่นมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

การฝึกอบรม

เราจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของเราทั้งในและนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ ประเภทของงานจะสอดคล้องกับวิธีการของเราและไม่จำกัดเพียงอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานไทย

การฝึกอบรม

เราจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของเราทั้งในและนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอ ประเภทของงานจะสอดคล้องกับวิธีการของเราและไม่จำกัดเพียงอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานไทย

ความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญในการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัย โดยคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานเป็นหลัก เช่น การจัดทำ และ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสำหรับอุบัติเหตุ การฝึกอบรมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และ เรายังจัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานทุกคนทุกปี

ความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญในการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัย โดยคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานเป็นหลัก เช่น การจัดทำ และ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสำหรับอุบัติเหตุ การฝึกอบรมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และ เรายังจัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานทุกคนทุกปี

ค่านิยมของเรา

เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด

เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาพื้นไร้รอยต่อที่ดีที่สุดและการให้คำปรึกษาและบริการด้านพื้นอย่างมืออาชีพ

ซื่อสัตย์

เพื่อให้งานของเราสำเร็จลุล่วงโดยยึดหลักคุณธรรม ความน่าเชื่อถือ และความรับผิดชอบ คือความมุ่งมั่นหลักต่อลูกค้าของเรา

นวัตกรรม

คิดค้นนวัตกรรมและค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานในระยะยาวของพื้น และ เป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์

รวดเร็ว

ดำเนินการอย่างรวดเร็วทำให้ทุกความมุ่งมั่นเป็นไปได้

ทีมเวิร์ค

เราสรรค์สร้าง และ บูรณาการการทำงานทั้งหมดเป็นทีมเพื่อเข้าถึงและเพิ่มโซลูชันของเรา

ใส่ใจ

เราใส่ใจปกป้อง และ ดูแลความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน