รูปแบบงาน

Intumescent Steel Coating

การเคลือบทนไฟเพื่อประสิทธิภาพป้องกันอัคคีภัยกับโครงสร้างเหล็ก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้:
( คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อดาวน์โหลดดาต้าชีต )

Nulifire SC801 / Nulifire SC802 / Nulifire SC902

Intumescent Steel Coating

การเคลือบทนไฟเพื่อประสิทธิภาพป้องกันอัคคีภัยกับโครงสร้างเหล็ก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้:
( คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อดาวน์โหลดดาต้าชีต )

Nulifire SC801 / Nulifire SC802 / Nulifire SC902

แกลเลอรี่ - Intumescent Steel Coating