รูปแบบงาน

Joint Sealant

คือการปิดแนวรอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นรอยต่อเพื่อการขยายตัว (expansion joint) หรือรอยต่อก่อสร้าง (Construction Joint) ซึ่งจะมีความสามารถในการยืดหยุ่นที่ดีและทำหน้าที่ป้องกัน สารเคมี น้ำมัน กันซึม และสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ให้เข้าไปในโครงสร้างคอนกรีตได้ และเพื่อรอยต่อที่สวยงาม.
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้:
( คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อดาวน์โหลดดาต้าชีต )

PU 523 / Vulkem 350NF/346/346 / Willseal-Seismic

Joint Sealant

คือการปิดแนวรอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นรอยต่อเพื่อการขยายตัว (expansion joint) หรือรอยต่อก่อสร้าง (Construction Joint) ซึ่งจะมีความสามารถในการยืดหยุ่นที่ดีและทำหน้าที่ป้องกัน สารเคมี น้ำมัน กันซึม และสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ให้เข้าไปในโครงสร้างคอนกรีตได้ และเพื่อรอยต่อที่สวยงาม.
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้:
( คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อดาวน์โหลดดาต้าชีต )

PU 523 / Vulkem 350NF/346/346 / Willseal-Seismic

แกลเลอรี่ - Joint Sealant