รูปแบบงาน

Concrete Repair

คอนกรีตที่มีอายุการใช้งานยาวนานย่อมมีการเสื่อมสภาพลงตามการเวลา มีวิธีการซ่อมแซม

Concrete Repair

คอนกรีตที่มีอายุการใช้งานยาวนานย่อมมีการเสื่อมสภาพลงตามการเวลา มีวิธีการซ่อมแซม

งานซ่อมผิวคอนกรีตที่เลื่อมสภาพ และงานปรับแอ่ง

โดยการสกัดเอาผิวหน้าคอนกรีตที่แตกล่อนออกและปรับซ่อมด้วย Epoxy Mortar ซึ่งวัสดุ Epoxy มีความแข็งแกร่งสูง เมื่อผสมกับมอตาร์แล้วเพิ่มการยึดเกาะกับผิวคอนกรีตได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ปรับระดับ ปรับแอ่งได้ดีด้วย

การซ่อมด้วย Epoxy Injection

การซ่อมด้วย Epoxy Injection สำหรับคอนกรีตหรือผนังที่มีรอยแตกร้าวเป็นแนว โดยการผสมตัวทำละลาย 2 ส่วนเข้าด้วยกัน ฉีดอัดเข้าไปตามรูช่องรอยแตกร้าวให้เต็ม เมือน้ำยาแห้งจะแข็งตัวให้ค่ากำลังความแข็งแกร่งสูงมาก

PU Foam Injection

PU Foam Injection คือการซ่อมรอยรั่วซึมคอนกรีตด้วยวัสดุ Polyurethane Foam Injection คือการอัดฉีดวัสดุ Polyurethane ชนิด Foam เข้าไปในโพรงรอยรั่วซึม หรือจุดที่มีรอยร้าวนั้นๆเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำหรือสารเคมี เมื่อโพลียูรีเทนโฟม เจอน้ำหรือความชื้นก็จะเกิดปฏิกิริยาและขยายตัว สร้างโฟมเซลล์ที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งน้ำจะไม่สามารถผ่านได้